Služby

STATIKA - MACEK

stavební projekce

 

Ing. Richard MACEK

Stavební projektant – statik

Autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

 mobil: 739 645 955

 

NABÍDKA  STATICKÝCH  PROJEKČNÍCH PRACÍ 

Statické výpočty a návrhy nových nosných konstrukcí

Statické posudky stávajících nosných konstrukcí

Statické projekty novostaveb i rekonstrukcí pro stavební povolení a

                                         realizaci staveb

Stavebně technický průzkum při rekonstrukcích

Návrhy sanací a zesilování nosných konstrukcí

Stavebně technické konzultace

Statické projekty pro demolice budov.  

 Pasportizace a fotodokumentace konstrukcí stávajících budov.

 

Konstrukce z betonu, oceli, dřeva, zdivo, zakládání.

Statické výpočty dle ČSN  EN (eurokódů).     Výkresy v CAD.

 

Pro více informací klikněte v menu na  statické posudky  projekty - fotogalerie