SANACE  A  ZPEVNĚNÍ  KONSTRUKCÍ

Postupné podchycení základů zděného domu žel.beton. úhlovou opěrnou stěnou - příprava stavební jámy pro novostavbu sousední budovy.

Příklady vytvoření větších nových otvorů v silně zatížených nosných cihelných stěnách pomocí ocelových příhradových překladů.

 

Zpevnění cihelných pilířů ocelovou bandáží