STATICKÉ  POSUDKY

PŘÍKLADY  PORUCH  NOSNÝCH  KONSTRUKCÍ:

ZDIVO:

Chybějící nadokenní překlad - trhliny ve zdivu

Sednutí základu rohu domu v důsledku snížení únosnosti základové půdy - trhliny ve zdivu

Sednutí základů v důsledku snížení únosnosti základové půdy - trhliny ve zdivu

Sednutí základů v důsledku přitížení základové půdy vedlejší stavbou (vlevo) - trhliny ve zdivu (zvýrazněny)

 Usmyknutý cihelný pilíř                Přetržený žel.beton. věnec

 

Přetížený pilíř - svislé trhliny

Neodborná rekonstrukce bytového domu - trhliny ve zděných příčkách

Zřícená stěna suterénu novostavby                Neprovázané zdivo u novostavby

 

Zřícená stěna přístavby

DŘEVO:

Dřevěný krov a stropní konstr. napadené        

dřevokazným hmyzem a hnilobou - havarijní stav       Krokev

   

Vazný trám

Dřevěný stropní trám - hniloba   

 

POSUDKY  PRO  POJIŠŤOVNY  A  BANKY:

Dřevěný krov po požáru                     Střešní krytina poškozená vichřicí

 Chata poškozená spadlým stromem

POSUDKY  PRO  STAVEBNÍ  A  OBECNÍ  ÚŘADY

Chátrající neobydlený dům