Opěrné stěny

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY   (výběr několika staveb)

Boskovice - Gabionové opěrné stěny

Brno - Gabionové opěrné stěny

Černá hora - Železobetonové opěrné stěny

Původní stav svahu pod domem

Terasy svahu zajištěné opěrnými stěnami

Zajištění svahu nad domem

Lysice - Železobetonové opěrné stěny

Opěrné stěny - základové desky a výztuž stěn

Opěrné stěny - po betonáži

Boskovice - opěrná stěna

(Podchycení základů zděného domu žel.beton. úhlovou opěrnou stěnou - příprava stavební jámy pro novostavbu sousední budovy)